SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har sammanställt forskning om hur vuxna personer med långvariga sjukdomar kan bli mer delaktiga i sin vård.

Socialstyrelsens rapport om delat beslutsfattande. Rapporten beskriver vad detta innebär och ger en översikt av den vetenskapliga stöd som finns för delat beslutsfattande, med exempel från psykiatrin. Den beskriver vad som krävs för att tillämpa delat beslutsfattande i vården och ger vägledning för hur man kan följa upp och utvärdera delat beslutsfattande. Dessutom presenteras olika verktyg som kan vara till stöd för den som vill fördjupa sig i ämnet.

2012-6-52_omslag

CochraneLogo

Cochrane-biblioteket innehåller sju databaser. Språket är engelska. Det finns tre allmänna databaser och fyra specialdatabaser. De tre allmänna databaserna innehåller artiklar om behandlingseffekter och är ofta de som är mest intressanta för patienter, anhöriga och läkare. Läs mer här.

The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane-databasen över systematiska översikstartiklar)
Database of Abstracts of Reviews of Effects (Databasen över resuméer av systematiska översiktsartiklar)
The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Det centrala Cochrane-registret över kontrollerade försök)
De fyra specialdatabaserna innehåller artiklar om forskningsmetoder och ekonomisk/tekniska utvärderingar och är ofta mest intressanta för forskare och administratörer.

The Cochrane Database of Methodology Reviews (Cochrane-databasen över metodologiska översikstartiklar)
The Cochrane Methodology Register (Cochrane-registret över metodologiska studier)
Health Technology Assessment Database (Databas över medicinsk/tekniska utvärderingar)
NHS Economic Evaluation Database (NHS-databasen över ekonomiska utvärderingar)
Utöver detta innehåller biblioteket en rad hjälpfunktioner, som t ex en vägledning för att söka (”Searching for & saving documents” under Help) och en beskrivning av de grupper som ingår i Cochrane-samarbetet (About Cochrane). Cochrane-biblioteket uppdateras fyra gånger per år (januari, april, juli och oktober) med nya artiklar och data.

SBU har tagit fram en rad patientskrifter med vetenskapligt grundad information om olika långvariga sjukdomar och behandlingar. Några exempel är:

  • February 16, 2015
  • Posted by Ragnar Levi at 12:23 pm
  • Comments Off on Vetenskapligt grundad patientinfo från SBU
  • Extramaterial

Kollpalakemedel 

En webbutbildning för äldre personer om läkemedel. Utbildningen har publicerats på Koll på läkemedel – en webbplats som ger äldre personer stöd och råd för en säker och väl fungerande läkemedelsanvändning. Webbplatsen är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärs Förbund (SPF) och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre.

 

Feb 132015

Spetskompetens_Nyberg

Tilltagande oro_Nyberg

Forskning pagar_Nyberg

År 2012 arrangerade SBU en konferens för ökat samarbete med vårdens brukare. En film med glimtar från konferensen finns här SBU: Samverkan med brukare

Läs i SBU:s tidning om patientmedverkan i vården

VoP1_13_Sida_1