År 2012 arrangerade SBU en konferens för ökat samarbete med vårdens brukare. En film med glimtar från konferensen finns här SBU: Samverkan med brukare

Klinisk_Forskning_film

Den här enkla filmen med svenskt tal skapades av det europeiska projektet European Communication on Research Awareness Needs (ECRAN).

Filmen är 5 minuter lång och finns på 23 språk. Den förklarar följande viktiga aspekter av kliniska prövningar:

 • Planen för en forskningsstudie, det kliniska prövningsprotokollet, måste godkännas av etikprövningsnämnd, med oberoende experter och patientrepresentanter
 • Studien bör undersöka sådant som är viktigt för patienterna
 • Deltagarna bör fördelas på jämförbara grupper som får behandling respektive jämförelsebehandling eller placebo
 • Försöksdeltagarna bör lottas till dessa grupper
 • Varken försöksdeltagarna, vårdpersonalen eller forskarna bör under studiens gång veta vem som får vilken behandling
 • Resultaten bör upprepas i andra oberoende studier
 • Nyttan och riskerna med nya behandlingsmetoder bör utvärderas samlat

Vanliga fallgropar:

 • Placebo bör inte användas om det finns effektiva behandlingar att jämföra med
 • Behandlingsstudier bör gälla just den patientkategori som skulle använda behandlingen
 • Behandlingseffekterna bör vara betydelsefulla för patienten (t ex lindra symtom, rädda liv, höja livskvaliteten)
 • Nya behandlingar bör vara bättre än de nuvarande behandlingsmetoderna, inte bara bättre än placebo

Språk

Filmen finns på följande språk:

bg – български
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
en – English
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
lv – latviešu
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
ro – română
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
cs – čeština
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
es – español
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
hu – magyar
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sk – slovenčina
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
da – dansk
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
fr – français
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
mt – Malti
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sl – slovenščina
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
de – Deutsch
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
ga – Gaeilge
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
nl – Nederlands
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
fi – suomi
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
et – eesti
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
it – italiano
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
pl – polski
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sv – svenska
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
el – ελληνικά
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
lt – lietuvių
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
pt – português
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4

 

Den här filmen är ett asvnitt ur en BBC-dokumentär där Iain Chalmers och Dan Cruikshank upprepar James Linds berömda experiment för att testa behandling mot skörbjugg.

Läs mer »

YouTube

I den här filmen berättar Gwen Olsen, tidigare läkemedelsrepresentant, om hur man formulerar säljbudskap till läkare.

Läs mer »

YouTube

Den här filmen visar hur man kan använda vetenskapligt tänkande för att ifrågasätta kvacksalveri. Skoleleven Emily Rosa är den yngsta personen som någonsin har blivit publicerad i den välkända vetenskapliga tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association. Läs mer »

Thinkwell logo

I den här engelskspråkiga filmen förklarar Amanda Burls hur forskningsresultat som visar hur användbara gentester är kan vinklas i reklam.
Läs mer »

Här har en forskargrupp i Kanada (University of Toronto och University of Calgary) skapat en webbplats och ett diskussionsforum om kronisk cerebrospinal venös insufficiens (CCSVI) och multipel skleros (MS).

Webbplatsen finansieras av det kanadensiska forskningsinstitutet Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Den innehåller en 11-minuters filmad föresläsning som konkret tillämpar många av de principer som tas upp i Bättre behandling. Begreppen förklaras på ett tillgängligt och övertygande sätt.

Läs mer »