Thinkwell logo

I den här engelskspråkiga filmen förklarar Amanda Burls hur forskningsresultat som visar hur användbara gentester är kan vinklas i reklam.
Läs mer »

NHS CHoices

Behind the Headlines är en brittisk tjänst som kommenterar medicinska nyheter i massmedia och som granskar de forskningsresultat som ligger bakom rubrikerna.
Läs mer »