Mer om arbetsgruppen för Testing Treatments

Den engelskspråkiga huvudsajten finansieras via James Lind Initiative av National Institute for Health Research (NIHR) i Storbritannien.

Arbetsgrupp

Testing Treatments interactive har utvecklats av en arbetsgrupp under ledning av Iain Chalmers, Paul Glasziou, Amanda Burls och Douglas Badenoch.

Iain ChalmersIain Chalmers praktiserade som läkare i Storbritannien och Palestina innan han blev hälso- och sjukvårdsforskare och chef för National Perinatal Epidemiology Unit. År 1992 grundade han det brittiska Cochrane-centret, där initiativet togs till att skapa det internationella forskarnätverket Cochrane Collaboration. Sedan 2003 har Iain Chalmers samordnat James Lind Initiative, som arbetar för bättre forskning som grund för bättre hälso- och sjukvård, särskilt genom att öka allmänhetens engagemang i forskningen. Han är samordnare för utvecklingsarbetet med Testing Treatments interactive och redaktör för James Lind Library.

Paul GlasziouPaul Glasziou är forskare och allmänläkare med särskilt intresse för glappet mellan det som forskningen visar och det som görs i vården. Hans arbetar med olika sätt att förbättra användningen av välgjord forskning i vården. Paul Glasziou är författare till flera böcker om användning av forskning som grund för beslut i vården, och var under många år redaktör för tidskriften Evidence-Based Medicine från British Medical Journal. Mellan 2003 och 2010 var han föreståndare för Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford. Sedan juli 2010 har han varit verksam vid Bond University, Queensland, Australien.

Amanda BurlsAmanda Burls är läkare med inriktning på folkhälsa. Hon leder olika forskarutbildningar i Evidence-Based Health Care vid universitetet i Oxford. Hon driver också ThinkWell, ett webbaserat forskningsprogram, som syftar till att hjälpa allmänheten (a) förstå hälsoinformation så att de kan fatta beslut informerade hälsa och (b) inrätta och delta i forskningsstudier. År 2011 var Amanda Burls en av arrangörerna till en konferens om folkbildning kring medicinsk forskning, som senare ledde till ett internationellt nätverk på området.

Douglas BadenochDouglas Badenoch är informationsspecialist med inriktning på kunskapsspridning. År 2002 var han med och grundade Minervation Ltd för att utforma och utveckla konsulttjänster inom evidensbaserad vård, bland annat för Cancer Research UK, UKCRC, NHS Evidence och NHS Skottland. Dessförinnan var han programchef på NHS FoU-centrum för evidensbaserad medicin vid universitetet i Oxford, och innan dess lektor vid universitetet i Strathclyde, institutionen för informationsvetenskap.

Arbetsgrupp för Testing Treatments interactive

Redaktörer: Iain Chalmers, Paul Glasziou

Webbproduktion: Douglas Badenoch; Robin Massart, Ross Chapman

Samordnare för interaktiva tjänster:  Amanda Burls

Rådgivare: Simon Denegri, Ben Goldacre, Andy Oxman, Sarah Rosenbaum, Nick Ross, Lisa Schwartz and Steve Woloshin

 

Navigate Content