Huvudsida – innehåll

Här nedan finns alla avsnitt i boken Bättre behandling.  Om du vill läsa avsnitten i tur och ordning kan du gå in var du vill och flytta dig framåt med Nästa-knappen här intill.

Bakgrund

Varför måste vårdens metoder testas i tillförlitliga studier?

Vilka forskningsresultat kan man lita på?

Hur kan forskningen och vården bli ännu bättre?