SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har sammanställt forskning om hur vuxna personer med långvariga sjukdomar kan bli mer delaktiga i sin vård.