CochraneLogo

Cochrane-biblioteket innehåller sju databaser. Språket är engelska. Det finns tre allmänna databaser och fyra specialdatabaser. De tre allmänna databaserna innehåller artiklar om behandlingseffekter och är ofta de som är mest intressanta för patienter, anhöriga och läkare. Läs mer här.

The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane-databasen över systematiska översikstartiklar)
Database of Abstracts of Reviews of Effects (Databasen över resuméer av systematiska översiktsartiklar)
The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Det centrala Cochrane-registret över kontrollerade försök)
De fyra specialdatabaserna innehåller artiklar om forskningsmetoder och ekonomisk/tekniska utvärderingar och är ofta mest intressanta för forskare och administratörer.

The Cochrane Database of Methodology Reviews (Cochrane-databasen över metodologiska översikstartiklar)
The Cochrane Methodology Register (Cochrane-registret över metodologiska studier)
Health Technology Assessment Database (Databas över medicinsk/tekniska utvärderingar)
NHS Economic Evaluation Database (NHS-databasen över ekonomiska utvärderingar)
Utöver detta innehåller biblioteket en rad hjälpfunktioner, som t ex en vägledning för att söka (”Searching for & saving documents” under Help) och en beskrivning av de grupper som ingår i Cochrane-samarbetet (About Cochrane). Cochrane-biblioteket uppdateras fyra gånger per år (januari, april, juli och oktober) med nya artiklar och data.

CASP Logo

CASP UK är ett engelskspråkigt verktyg för att lära sig läsa forskningsstudier på ett kritiskt sätt. Det riktar sig till patienter och allmänhet.

Verktyget CASP är utgångspunkten för ett internationellt nätverk för självstudier, ökad kunskap om forskningsmetodik och ökad forskningsanvändning.

Läs mer »

Logo

Centrum för delat beslutsfattande är en amerikansk organisation som verkar för att patienter och vårdpersonal ska fatta gemensamma beslut.

 

Läs mer »

Logo

Stiftelsen för välgrundade medicinska beslut (The Informed Medical Decisions Foundation) har arbetat över tjugo år med att främja delat beslutsfattande på vetenskaplig grund genom forskning, politik och beslutsstöd.

webbplatsen finns en stor samling av verktyg och beslutsstöd för delat beslutsfattande inom ett brett spektrum av kliniska områden. Här kan både patienter och vårdpersonal hitta värdefulla verktyg.

Läs mer »