Boken

Om du klickar här kan du utan kostnad ladda ner hela den svenska versionen av boken.

Här nedan kan du läsa mer om hur webbplatsen kom till, de engelska utgåvorna av boken och författarna som skrev dem.

Den engelska boken, Testing Treatments, andra utgåvan från 2011, skrevs av Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers och Paul Glasziou, och refererar delvis till en annan miljö än den svenska. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har valt att översätta, anpassa och publicera texten för en svensk läsekrets. I texten förekommer citat av debatterande artiklar, kommentarer och diskussionsinlägg som har skrivits av enskilda  personer och som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, dagspress och böcker. Dessa åsikter speglar inte nödvändigtvis SBU:s bedömning i olika frågor – SBU har inte tagit ställning i varje enskild sakfråga.

En del avsnitt har kompletterats med nya uppgifter som inte finns i förlagan. Dessa syftar till att komplettera och kommentera texten utifrån svenska förhållanden. Bland annat finns hänvisningar till så kallade nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, som är rekommendationer till vårdens beslutsfattare. Mer om dessa riktlinjer och andra svenska kunskapskällor finns i avsnittet Tidigare behöver inte vara bättre.

Den första upplagan av Testing Treatments gavs ut av British Library år 2006. Det blev en framgång: boken såldes i tusentals exemplar och översattes till sex språk.  Författarna la ut allt på sin webbbplats – The James Lind Library. Efter 130 000 nerladdningar slutade de räkna.

Den andra upplagan av Testing Treatments publicerades 2011, och det är denna som den svenska boken Bättre behandling bygger på. Den svenska boken kan beställas via SBU:s kundtjänst på tel 08-779 96 85 eller med e-post till sbu@strd.se. Den engelska förlagan har också översatts till flera andra språk, och ytterligare översättningar är på väg.

Om du vill läsa vad recensenter har skrivit om Testing Treatments, klicka här.