Författarnas förord

Varför skrevs Testing Treatments?

Den första utgåvan av boken Testing Treatments gavs ut på engelska 2006 och tog upp frågan: ”Hur inriktar man forskning om medicinska behandlingar på de frågor som är viktigast för patienterna?” Då var vi tre författare: Imogen Evans, läkare och före detta forskare och journalist, Hazel Thornton, patient, oberoende lekman och aktiv i kampen för kvalitet inom forskningen och i hälso- och sjukvården, samt Iain Chalmers, läkare och hälso- och sjukvårdsforskare.

Alla tre hade vi samma erfarenhet: forskningen misslyckas ofta på denna absolut viktigaste punkt. Vi var dessutom ytterst medvetna om att många medicinska behandlingsmetoder, nya och gamla, inte har vetenskapligt stöd i forskningen. Så vi bestämde oss för att skriva en bok som skulle kunna stimulera människor till en mer kritisk hållning till medicinska behandlingseffekter och som dessutom skulle kunna leda till en bättre dialog mellan patienter och vårdpersonal.

Vi blev positivt överraskade av det intresse som boken väckte, både när den ursprungliga tryckta British Library-utgåvan kom och när vi publicerade texten för fri nedladdning på www.jameslindlibrary.org. Vi blev också förvånade över att den tilltalade både vanliga läsare och människor som arbetade i vården. Den första utgåvan av Testing Treatments har använts som lärobok i många länder, och det finns ett antal fullständiga översättningar för gratis nedladdning.

Redan från början var vår avsikt att Testing Treatments skulle vara en text i ständig förändring. Det går nästan aldrig att säga att man har precis hela sanningen om effekterna av en behandlingsmetod, oavsett om den är ny eller gammal, och det betyder att det alltid kommer att behövas noggranna studier som jämför behandlingsmetoder. Man måste gå tillbaka till dokumentationen flera gånger och granska den kritiskt och systematiskt innan man inleder nya studier. Dessutom måste nya resultat tolkas mot bakgrund av uppdaterade systematiska översikter.

När vi började arbeta med den andra utgåvan av Testing Treatments var vi fyra författare  efter att Paul Glasziou hade anslutit sig till oss. Paul är allmänpraktiserande läkare och forskare med ett engagemang för att den dagliga sjukvården ska bygga på högkvalitativ vetenskaplig forskning. Vårt nya förlag, Pinter & Martin, gjorde ett nytryck av den första utgåvan 2010, och den nya texten finns som tidigare tillgänglig för gratis nedladdning.

Grundförutsättningarna är desamma, men den ursprungliga texten har uppdaterats och genomgått omfattande ändringar. Beskrivningen av fördelar och nackdelar med screeningundersökningar har till exempel utökats och fått ett eget kapitel som heter Tidigare behöver inte vara bättre. Och i Kontroll av behandlingsstudier: hjälp eller hinder? beskriver vi hur en alltför hård kontroll av forskningen kan vara till nackdel för patienterna. I det näst sista kapitlet, Hur kan sjukvården bli bättre?, visar vi hur vetenskapliga fakta kan läggas samman på ett sätt som kan åstadkomma stora förändringar för oss alla. Vi avslutar med att presentera en färdplan med förslag till åtgärder.

Vi hoppas att vår bok ska öka förståelsen för att medicinska behandlingsmetoder kan och bör prövas i rättvisande studier, och vi hoppas att den ska visa hur vi alla kan bidra till att så sker. Vi har inte skrivit en handbok som talar om vilka enskilda  behandlingsmetoder som ger bäst effekt. I stället lyfter vi fram aspekter som är nödvändiga för att få fram tillförlitliga forskningsresultat. Det handlar om att studierna ska läggas upp och genomföras på rätt sätt, att de ska förmå skilja mellan nyttiga och skadliga behandlingar samt att de ska utformas för att besvara frågeställningar som är viktiga för patienter, allmänhet och vårdpersonal.

Imogen Evans, Hazel Thornton,
Iain Chalmers, Paul Glasziou

augusti 2011