Syftet med sajten

Den här sajten riktar sig till alla som är intresserade av en bättre vetenskaplig grund för diagnostik och behandling. Syftet är att förklara varför medicinska metoder måste testas i välgjorda studier innan de börjar användas och sprida kunskap om detta till så många som möjligt.

Texten bygger på en engelsk bok, Testing Treatments, andra utgåvan från 2011, som är författad av Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers och Paul Glasziou. Boken refererar till en delvis annan miljö än den svenska. Därför har innehållet bearbetats för en svensk läsekrets.

En del avsnitt har kompletterats med nya uppgifter eller med faktarutor som inte finns i förlagan. Dessa ska komplettera och kommentera texten utifrån svenska förhållanden. På sajten finns också länkar till andra källor och fördjupningsmaterial som kan förklara och illustrera olika frågor som boken tar upp.

OBS! Frågor om vilken behandling som är bäst för en enskild person besvaras inte i den här boken eller av författarna. Sådana frågor måste alltid diskuteras med ansvarig vårdpersonal.