minervation

Den här filmen är ett asvnitt ur en BBC-dokumentär där Iain Chalmers och Dan Cruikshank upprepar James Linds berömda experiment för att testa behandling mot skörbjugg.

Läs mer »

YouTube

I den här filmen berättar Gwen Olsen, tidigare läkemedelsrepresentant, om hur man formulerar säljbudskap till läkare.

Läs mer »

YouTube

Den här filmen visar hur man kan använda vetenskapligt tänkande för att ifrågasätta kvacksalveri. Skoleleven Emily Rosa är den yngsta personen som någonsin har blivit publicerad i den välkända vetenskapliga tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association. Läs mer »

Thinkwell logo

I den här engelskspråkiga filmen förklarar Amanda Burls hur forskningsresultat som visar hur användbara gentester är kan vinklas i reklam.
Läs mer »

Statistically funny is a blog by Hilda Bastian containing her own cartoons illustrating important concepts in research and evidence-based health care.

“The comedic possibilities of clinical epidemiology are known to be limitless.”

You can follow the cartoons on twitter or sign up for email alerts
Läs mer »

CASP Logo

CASP UK är ett engelskspråkigt verktyg för att lära sig läsa forskningsstudier på ett kritiskt sätt. Det riktar sig till patienter och allmänhet.

Verktyget CASP är utgångspunkten för ett internationellt nätverk för självstudier, ökad kunskap om forskningsmetodik och ökad forskningsanvändning.

Läs mer »

HTA logo

I Storbritannien är det National Institute for Health Research HTA (Health Technology Assessment) programme som utvärderar nytta, risker och kostnader med olika diagnos- och behandlingsmetoder.

På deras webbplats kan man se vilka utvärderingar som är på gång och vilken utvärderingsforskning som finansieras.
Läs mer »

Här har en forskargrupp i Kanada (University of Toronto och University of Calgary) skapat en webbplats och ett diskussionsforum om kronisk cerebrospinal venös insufficiens (CCSVI) och multipel skleros (MS).

Webbplatsen finansieras av det kanadensiska forskningsinstitutet Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Den innehåller en 11-minuters filmad föresläsning som konkret tillämpar många av de principer som tas upp i Bättre behandling. Begreppen förklaras på ett tillgängligt och övertygande sätt.

Läs mer »

Logo

Centrum för delat beslutsfattande är en amerikansk organisation som verkar för att patienter och vårdpersonal ska fatta gemensamma beslut.

 

Läs mer »

Logo

Stiftelsen för välgrundade medicinska beslut (The Informed Medical Decisions Foundation) har arbetat över tjugo år med att främja delat beslutsfattande på vetenskaplig grund genom forskning, politik och beslutsstöd.

webbplatsen finns en stor samling av verktyg och beslutsstöd för delat beslutsfattande inom ett brett spektrum av kliniska områden. Här kan både patienter och vårdpersonal hitta värdefulla verktyg.

Läs mer »