Om sajten

Välkommen

På den här sajten kan du få veta:

  1. varför det är viktigt att göra noggranna forskningsstudier
  2. vad som utmärker en tillförlitlig studie
  3. vad man som patient kan göra för att både forskningen och vården ska ägna sig åt rätt saker och bli ännu bättre.

Denna webbplats innehåller en svensk version av boken Testing Treatments, andra utgåvan från 2011, som är författad av Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers och Paul Glasziou. Texten har översatts, anpassats och publicerats för en svensk läsekrets, med stöd av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Här förekommer citat av debatterande artiklar, kommentarer och diskussionsinlägg som har skrivits av enskilda personer och som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, dagspress och böcker. Dessa åsikter speglar inte nödvändigtvis SBU:s bedömning i olika frågor – SBU har inte tagit ställning i varje enskild sakfråga. För att läsa mer om de resultat som SBU kommit fram till i sina egna utvärderingar, klicka här.

Observera

Frågor om vilken behandling som är bäst för en enskild person kan du inte få svar på här. Sådana frågor måste diskuteras med ansvarig vårdpersonal.

Innehållet syftar delvis på en annan miljö än den svenska. En del avsnitt har fyllts på med nya uppgifter och faktarutor som inte finns i den engelska boken. De kompletterar och kommenterar texten utifrån svenska förhållanden. Bland annat finns hänvisningar till så kallade nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, som är rekommendationer till vårdens beslutsfattare. Andra viktiga svenska informationskällor finns under avsnittet Lästips och fördjupning.

Dessutom finns det länkar till andra utvalda källor som kan vara användbara och som kan bidra till att förklara och illustrera principerna och budskapen i boken.