HTA logo

I Storbritannien är det National Institute for Health Research HTA (Health Technology Assessment) programme som utvärderar nytta, risker och kostnader med olika diagnos- och behandlingsmetoder.

På deras webbplats kan man se vilka utvärderingar som är på gång och vilken utvärderingsforskning som finansieras.

Utvärdering av medicinska metoder (Health Technology Assessment, HTA) producerar oberoende forskning som kan användas av alla som berörs av brittisk sjukvård.

Vad betyder medicinska metoder (eng health technology)?

Begreppet ”medicinska metoder” innefattar en rad olika åtgärder för att främja hälsa och för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom. Det inbegriper också rehabiliteringsinsatser och underhållsbehandling.

Fyra huvudfrågor besvaras:

  • Fungerar åtgärden?
  • För vilka?
  • Till vilken kostnad?
  • Hur väl står sig åtgärden mot andra alternativ?