Den här filmen är ett asvnitt ur en BBC-dokumentär där Iain Chalmers och Dan Cruikshank upprepar James Linds berömda experiment för att testa behandling mot skörbjugg.

Filmen (engelska, otextad) finns på James Lind Library.

Där kan man också se annat material till James Linds minne, till exempel ett frimärke och en minnesplakett som har satts upp av citrusodlare i Kaliformien och Arizona.