Thinkwell logo

I den här engelskspråkiga filmen förklarar Amanda Burls hur forskningsresultat som visar hur användbara gentester är kan vinklas i reklam.
Läs mer »

The Cochrane Library

Syftet med den här webbkursen (på engelska) för brukare är att beskriva grundläggande begrepp och metoder för evidensbaserad vård. Deltagande är kostnadsfritt men kräver att man registrerar sig.  Läs mer »