YouTube

Den här filmen visar hur man kan använda vetenskapligt tänkande för att ifrågasätta kvacksalveri. Skoleleven Emily Rosa är den yngsta personen som någonsin har blivit publicerad i den välkända vetenskapliga tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association.