Här har en forskargrupp i Kanada (University of Toronto och University of Calgary) skapat en webbplats och ett diskussionsforum om kronisk cerebrospinal venös insufficiens (CCSVI) och multipel skleros (MS).

Webbplatsen finansieras av det kanadensiska forskningsinstitutet Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Den innehåller en 11-minuters filmad föresläsning som konkret tillämpar många av de principer som tas upp i Bättre behandling. Begreppen förklaras på ett tillgängligt och övertygande sätt.

Webbplatsen innehåller även kunskapssammanställningar i ämnet.

Föreläsningen av Andreas Laupacis om CCSVI och MS finns på forskargruppens hemsida eller på YouTube.

Användare kan skicka frågor via hemsidan och få svar från forskargruppen.