Välkommen till Bättre behandling

Hur kan man avgöra om en viss behandling är bättre än en annan? Vilka vetenskapliga bevis behövs – och vilka forskningsresultat kan man lita på?

Vilken forskning skulle kunna besvara dina frågor? Och om det saknas bra studier, vad kan du själv göra för att påverka forskningen?

Bättre behandling (Testing Treatments interactive, TTi) riktar sig till patienter, vårdpersonal och andra som är intresserade av en stark vetenskaplig grund i hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa om hur man avgör om en studie är rättvisande eller missvisande, och hur du själv kan bidra till att få fram bättre bevis och bättre behandlingar.

Annat material

Läs om boken som är huvudinnehållet i Bättre behandling.

Läs om finansiering, redaktion och löpande drift av Bättre behandling.