Den här filmen är ett asvnitt ur en BBC-dokumentär där Iain Chalmers och Dan Cruikshank upprepar James Linds berömda experiment för att testa behandling mot skörbjugg.

Läs mer »