Här har en forskargrupp i Kanada (University of Toronto och University of Calgary) skapat en webbplats och ett diskussionsforum om kronisk cerebrospinal venös insufficiens (CCSVI) och multipel skleros (MS).

Webbplatsen finansieras av det kanadensiska forskningsinstitutet Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Den innehåller en 11-minuters filmad föresläsning som konkret tillämpar många av de principer som tas upp i Bättre behandling. Begreppen förklaras på ett tillgängligt och övertygande sätt.

Läs mer »

Jun 042012
A quack

Bad Science är en serie engelska artiklar från tidningen the Guardian, författade av dr Ben Goldacre.

Här finns en kritisk genomgång av rapporter i massmedia och andra kanaler som förmedlar nyheter om medicin och hälsa. Artikelserien handlar främst om om hur man känner igen vinklad, missvisande eller felaktig rapportering som kan ha påverkats av olika aktörer – beslutsfattare, journalister, industri, behandlare, forskare och andra.
Läs mer »