Statistically funny is a blog by Hilda Bastian containing her own cartoons illustrating important concepts in research and evidence-based health care.

“The comedic possibilities of clinical epidemiology are known to be limitless.”

You can follow the cartoons on twitter or sign up for email alerts
Läs mer »

Jun 042012
A quack

Bad Science är en serie engelska artiklar från tidningen the Guardian, författade av dr Ben Goldacre.

Här finns en kritisk genomgång av rapporter i massmedia och andra kanaler som förmedlar nyheter om medicin och hälsa. Artikelserien handlar främst om om hur man känner igen vinklad, missvisande eller felaktig rapportering som kan ha påverkats av olika aktörer – beslutsfattare, journalister, industri, behandlare, forskare och andra.
Läs mer »