Statistically funny is a blog by Hilda Bastian containing her own cartoons illustrating important concepts in research and evidence-based health care.

“The comedic possibilities of clinical epidemiology are known to be limitless.”

You can follow the cartoons on twitter or sign up for email alerts
Läs mer »

CASP Logo

CASP UK är ett engelskspråkigt verktyg för att lära sig läsa forskningsstudier på ett kritiskt sätt. Det riktar sig till patienter och allmänhet.

Verktyget CASP är utgångspunkten för ett internationellt nätverk för självstudier, ökad kunskap om forskningsmetodik och ökad forskningsanvändning.

Läs mer »

The Cochrane Library

Syftet med den här webbkursen (på engelska) för brukare är att beskriva grundläggande begrepp och metoder för evidensbaserad vård. Deltagande är kostnadsfritt men kräver att man registrerar sig.  Läs mer »

NHS CHoices

Behind the Headlines är en brittisk tjänst som kommenterar medicinska nyheter i massmedia och som granskar de forskningsresultat som ligger bakom rubrikerna.
Läs mer »