Klinisk_Forskning_film

Den här enkla filmen med svenskt tal skapades av det europeiska projektet European Communication on Research Awareness Needs (ECRAN).

Filmen är 5 minuter lång och finns på 23 språk. Den förklarar följande viktiga aspekter av kliniska prövningar:

 • Planen för en forskningsstudie, det kliniska prövningsprotokollet, måste godkännas av etikprövningsnämnd, med oberoende experter och patientrepresentanter
 • Studien bör undersöka sådant som är viktigt för patienterna
 • Deltagarna bör fördelas på jämförbara grupper som får behandling respektive jämförelsebehandling eller placebo
 • Försöksdeltagarna bör lottas till dessa grupper
 • Varken försöksdeltagarna, vårdpersonalen eller forskarna bör under studiens gång veta vem som får vilken behandling
 • Resultaten bör upprepas i andra oberoende studier
 • Nyttan och riskerna med nya behandlingsmetoder bör utvärderas samlat

Vanliga fallgropar:

 • Placebo bör inte användas om det finns effektiva behandlingar att jämföra med
 • Behandlingsstudier bör gälla just den patientkategori som skulle använda behandlingen
 • Behandlingseffekterna bör vara betydelsefulla för patienten (t ex lindra symtom, rädda liv, höja livskvaliteten)
 • Nya behandlingar bör vara bättre än de nuvarande behandlingsmetoderna, inte bara bättre än placebo

Språk

Filmen finns på följande språk:

bg – български
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
en – English
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
lv – latviešu
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
ro – română
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
cs – čeština
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
es – español
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
hu – magyar
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sk – slovenčina
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
da – dansk
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
fr – français
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
mt – Malti
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sl – slovenščina
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
de – Deutsch
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
ga – Gaeilge
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
nl – Nederlands
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
fi – suomi
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
et – eesti
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
it – italiano
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
pl – polski
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sv – svenska
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
el – ελληνικά
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
lt – lietuvių
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
pt – português
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4

 

YouTube

Den här filmen visar hur man kan använda vetenskapligt tänkande för att ifrågasätta kvacksalveri. Skoleleven Emily Rosa är den yngsta personen som någonsin har blivit publicerad i den välkända vetenskapliga tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association. Läs mer »

Statistically funny is a blog by Hilda Bastian containing her own cartoons illustrating important concepts in research and evidence-based health care.

“The comedic possibilities of clinical epidemiology are known to be limitless.”

You can follow the cartoons on twitter or sign up for email alerts
Läs mer »

James Lind

The James Lind Library has been created to help people understand fair tests of treatments in health care. The principles of fair tests are explained in essays available in Arabic (ربي), Chinese (中文), English, French (français), Russian (русский язык), Portuguese (Português) and Spanish (español). In addition, three books written for the public are available here for free download. One of the books – Testing Treatments – is available in 2 editions and seven languages at www.testingtreatments.org.
Läs mer »