CASP Logo

CASP UK är ett engelskspråkigt verktyg för att lära sig läsa forskningsstudier på ett kritiskt sätt. Det riktar sig till patienter och allmänhet.

Verktyget CASP är utgångspunkten för ett internationellt nätverk för självstudier, ökad kunskap om forskningsmetodik och ökad forskningsanvändning.

Läs mer »

HTA logo

I Storbritannien är det National Institute for Health Research HTA (Health Technology Assessment) programme som utvärderar nytta, risker och kostnader med olika diagnos- och behandlingsmetoder.

På deras webbplats kan man se vilka utvärderingar som är på gång och vilken utvärderingsforskning som finansieras.
Läs mer »

CCNET logo

The Cochrane Consumer Network (CCNET) exists to support health care users, their parents and carers learn about evidence-based healthcare. It encourages consumers throughout the world to give their perspectives and help set priorities for health care.

The Network promotes the use of evidence-based healthcare to guide well-informed decisions about health care. CCNet offers Läs mer »

NCI Logo

Det amerikanska National Cancer Institute har engelskspråkig information om kliniska studier som kan vara till nytta även om det inte är just cancer man vill veta mer om.

  • Find a Clinical Trial:  Search NCI’s list of 10,000+ clinical trials now accepting participants.
  • Learn About Clinical Trials: Information for all audiences about what clinical trials are, why they are important,   and why people choose to take part.

Läs mer »

DUETs

DUETs är en brittisk databas över vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats av patienter, behandlare och forskningsfinansiärer. En liknande tjänst finns i Sverige hos SBU.

Varifrån kommer informationen om kunskapsluckor i DUETs?

Läs mer »

The Cochrane Library

Cochrane-biblioteket innehåller sju databaser. Språket är engelska. Det finns tre allmänna databaser och fyra specialdatabaser. De tre allmänna databaserna innehåller artiklar om behandlingseffekter och är ofta de som är mest intressanta för patienter, anhöriga och läkare. Läs mer här.

I Sverige kan man för närvarande använda Cochrane-biblioteket kostnadsfritt t ex från sjukhusbibliotek som prenumererar på tjänsten. Databaserna som ingår är: Läs mer »

Jun 042012
PubMed Health logo

PubMed Health specializes in reviews of clinical effectiveness research, with easy-to-read summaries for consumers as well as full technical reports. Clinical effectiveness research finds answers to the question “What works?” in medical and health care.
Läs mer »

NHS CHoices

Behind the Headlines är en brittisk tjänst som kommenterar medicinska nyheter i massmedia och som granskar de forskningsresultat som ligger bakom rubrikerna.
Läs mer »

James Lind

The James Lind Library has been created to help people understand fair tests of treatments in health care. The principles of fair tests are explained in essays available in Arabic (ربي), Chinese (中文), English, French (français), Russian (русский язык), Portuguese (Português) and Spanish (español). In addition, three books written for the public are available here for free download. One of the books – Testing Treatments – is available in 2 editions and seven languages at www.testingtreatments.org.
Läs mer »