Logo

Centrum för delat beslutsfattande är en amerikansk organisation som verkar för att patienter och vårdpersonal ska fatta gemensamma beslut.

 

Läs mer »

Logo

Stiftelsen för välgrundade medicinska beslut (The Informed Medical Decisions Foundation) har arbetat över tjugo år med att främja delat beslutsfattande på vetenskaplig grund genom forskning, politik och beslutsstöd.

webbplatsen finns en stor samling av verktyg och beslutsstöd för delat beslutsfattande inom ett brett spektrum av kliniska områden. Här kan både patienter och vårdpersonal hitta värdefulla verktyg.

Läs mer »