Jun 042012
A quack

Bad Science är en serie engelska artiklar från tidningen the Guardian, författade av dr Ben Goldacre.

Här finns en kritisk genomgång av rapporter i massmedia och andra kanaler som förmedlar nyheter om medicin och hälsa. Artikelserien handlar främst om om hur man känner igen vinklad, missvisande eller felaktig rapportering som kan ha påverkats av olika aktörer – beslutsfattare, journalister, industri, behandlare, forskare och andra.

Vissa frågor som även tas upp i Bättre behandling finns i följande länkar (engelska):