World Health Organization

Här finns länkar till flera förteckningar (databaser) över pågående behandlingsforskning. Ansvaret för databaserna ligger hos flera nationella och interma organisationer. Observera att en och samma studie kan förekomma i olika förteckningar.