Ragnar Levi

Socialstyrelsens rapport om delat beslutsfattande. Rapporten beskriver vad detta innebär och ger en översikt av den vetenskapliga stöd som finns för delat beslutsfattande, med exempel från psykiatrin. Den beskriver vad som krävs för att tillämpa delat beslutsfattande i vården och ger vägledning för hur man kan följa upp och utvärdera delat beslutsfattande. Dessutom presenteras olika verktyg som kan vara till stöd för den som vill fördjupa sig i ämnet.

2012-6-52_omslag

7 Lilla jag

Forskningsstudier av patienter borde utgå mer från patienternas behov än från andra intressen. Läs artikeln i SBU:s tidning, Vetenskap & praxis

Bild av Robert Nyberg

Den här artikeln i tidningen Folkvett 1/2006 berättar hur man kan bli en mer kritisk konsument av hälsonyheter i massmedia och på sociala medier.