Forskningsstudier av patienter borde utgå mer från patienternas behov än från andra intressen. Läs artikeln i SBU:s tidning, Vetenskap & praxis

Bild av Robert Nyberg