Den här artikeln i tidningen Folkvett 1/2006 berättar hur man kan bli en mer kritisk konsument av hälsonyheter i massmedia och på sociala medier.