CochraneLogo

Cochrane-biblioteket innehåller sju databaser. Språket är engelska. Det finns tre allmänna databaser och fyra specialdatabaser. De tre allmänna databaserna innehåller artiklar om behandlingseffekter och är ofta de som är mest intressanta för patienter, anhöriga och läkare. Läs mer här.

The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane-databasen över systematiska översikstartiklar)
Database of Abstracts of Reviews of Effects (Databasen över resuméer av systematiska översiktsartiklar)
The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Det centrala Cochrane-registret över kontrollerade försök)
De fyra specialdatabaserna innehåller artiklar om forskningsmetoder och ekonomisk/tekniska utvärderingar och är ofta mest intressanta för forskare och administratörer.

The Cochrane Database of Methodology Reviews (Cochrane-databasen över metodologiska översikstartiklar)
The Cochrane Methodology Register (Cochrane-registret över metodologiska studier)
Health Technology Assessment Database (Databas över medicinsk/tekniska utvärderingar)
NHS Economic Evaluation Database (NHS-databasen över ekonomiska utvärderingar)
Utöver detta innehåller biblioteket en rad hjälpfunktioner, som t ex en vägledning för att söka (”Searching for & saving documents” under Help) och en beskrivning av de grupper som ingår i Cochrane-samarbetet (About Cochrane). Cochrane-biblioteket uppdateras fyra gånger per år (januari, april, juli och oktober) med nya artiklar och data.