Kollpalakemedel 

En webbutbildning för äldre personer om läkemedel. Utbildningen har publicerats på Koll på läkemedel – en webbplats som ger äldre personer stöd och råd för en säker och väl fungerande läkemedelsanvändning. Webbplatsen är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärs Förbund (SPF) och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre.