Läs i SBU:s tidning om patientmedverkan i vården

VoP1_13_Sida_1