Badenoch

Klinisk_Forskning_film

Den här enkla filmen med svenskt tal skapades av det europeiska projektet European Communication on Research Awareness Needs (ECRAN).

Filmen är 5 minuter lång och finns på 23 språk. Den förklarar följande viktiga aspekter av kliniska prövningar:

 • Planen för en forskningsstudie, det kliniska prövningsprotokollet, måste godkännas av etikprövningsnämnd, med oberoende experter och patientrepresentanter
 • Studien bör undersöka sådant som är viktigt för patienterna
 • Deltagarna bör fördelas på jämförbara grupper som får behandling respektive jämförelsebehandling eller placebo
 • Försöksdeltagarna bör lottas till dessa grupper
 • Varken försöksdeltagarna, vårdpersonalen eller forskarna bör under studiens gång veta vem som får vilken behandling
 • Resultaten bör upprepas i andra oberoende studier
 • Nyttan och riskerna med nya behandlingsmetoder bör utvärderas samlat

Vanliga fallgropar:

 • Placebo bör inte användas om det finns effektiva behandlingar att jämföra med
 • Behandlingsstudier bör gälla just den patientkategori som skulle använda behandlingen
 • Behandlingseffekterna bör vara betydelsefulla för patienten (t ex lindra symtom, rädda liv, höja livskvaliteten)
 • Nya behandlingar bör vara bättre än de nuvarande behandlingsmetoderna, inte bara bättre än placebo

Språk

Filmen finns på följande språk:

bg – български
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
en – English
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
lv – latviešu
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
ro – română
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
cs – čeština
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
es – español
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
hu – magyar
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sk – slovenčina
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
da – dansk
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
fr – français
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
mt – Malti
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sl – slovenščina
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
de – Deutsch
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
ga – Gaeilge
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
nl – Nederlands
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
fi – suomi
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
et – eesti
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
it – italiano
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
pl – polski
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
sv – svenska
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
el – ελληνικά
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
lt – lietuvių
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4
pt – português
Fullscreen: Vimeo
Download: mp4