Thinkwell logo

I den här engelskspråkiga filmen förklarar Amanda Burls hur forskningsresultat som visar hur användbara gentester är kan vinklas i reklam.

Direktreklam för 23andMe ger ingen rättvisande bild av användbarheten av gentest eller betydelsen av ett positivt gentest. Med hjälp av ett klipp från en reklamfilm för 23andMe visar Amanda Burls, ThinkWell, siffror som visar att testet inte ställer diagnosen celiaki, som man kanske kunde tro när man ser reklamen.

Please do let us know what you like about this video and what would make it better. This has been produced with no funding and the author, Dr Amanda Burls, declares that she has no financial or other conflict of interest.

If you want to know more about making sense of health research and scientific evidence, then visit the Critical Appraisal Skills Programme for more learning materials.