CASP Logo

CASP UK är ett engelskspråkigt verktyg för att lära sig läsa forskningsstudier på ett kritiskt sätt. Det riktar sig till patienter och allmänhet.

Verktyget CASP är utgångspunkten för ett internationellt nätverk för självstudier, ökad kunskap om forskningsmetodik och ökad forskningsanvändning.

På den här webbplatsen kan du lära dig mer om CASP-verktyget, ladda ner CASPs checklistor och läsa mer om olika utbildningar.