The Cochrane Library

Syftet med den här webbkursen (på engelska) för brukare är att beskriva grundläggande begrepp och metoder för evidensbaserad vård. Deltagande är kostnadsfritt men kräver att man registrerar sig. 

Kursen har tagits fram av det amerikanska Cochrane-centret som en del av ett brukarprojekt inom Consumers United for Evidence-based Healthcare (CUE). Syftet är att beskriva grundläggande begrepp och metoder för evidensbaserad vård för patienter och brukare. Tjänsten är öppen för alla och kostnadsfri. Deltagarna uppmanas att avsluta alla moment i kursen inom tre månader och att bara genomföra 1-2 moment åt gången. Som deltagare åtar man sig att fylla i ett utvärderingsformulär efter varje avslutad del.