Logo

Stiftelsen för välgrundade medicinska beslut (The Informed Medical Decisions Foundation) har arbetat över tjugo år med att främja delat beslutsfattande på vetenskaplig grund genom forskning, politik och beslutsstöd.

webbplatsen finns en stor samling av verktyg och beslutsstöd för delat beslutsfattande inom ett brett spektrum av kliniska områden. Här kan både patienter och vårdpersonal hitta värdefulla verktyg.


Stiftelsen finns i Boston, USA. Mer information (på engelska) om delat beslutsfattande finns här.