DUETs

DUETs är en brittisk databas över vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats av patienter, behandlare och forskningsfinansiärer. En liknande tjänst finns i Sverige hos SBU.

Varifrån kommer informationen om kunskapsluckor i DUETs?

Tre källor:

  • patienters, anhörigas och behandlares frågor om behandlingseffekter
  • rekommendationer i systematiska översikter av befintlig forskning och i kliniska riktlinjer, där kunskapsluckor upptäcks
  • pågående forskning, antingen systematiska översikter eller nya enskilda studier