Om författarna

Här berättar vi om författarna till boken Testing Treatments.

Imogen EvansImogen Evans praktiserade och undervisade i medicin i Kanada och Storbritannien innan hon gick över till medicinjournalistik vid The Lancet, där hon upplevde anmärkningsvärda försök från några läkemedelsföretag och forskare att tänja på sanningen och vinkla forskningsresultat. Från 1996 till 2005 arbetade hon för Medical Research Council, på senare tid med forskningsetik, och har representerat den brittiska regeringen i Council of Europe Biomedical Ethics Committee. Idag arbetar hon på frilansbasis.

Hazel ThorntonHazel Thornton blev efter att ha genomgått mammografiscreening erbjudande om att delta i en klinisk studie. Men den låga kvaliteten och den tvivelaktiga informationen till försöksdeltagarna ledde till att hon tackade nej. I stället insåg hon plötsligt att hon som lekman borde delta aktivt i jakten på en bättre behandling av sin egen sjukdom i stället för att vara en passiv vårdtagare. Detta ledde henne vidare till arbete med opinionsbildning för patient- och brukarmedverkan som kan öka patienternas nytta av forskningen. Hon är flitig som skribent och föreläsare i ämnet.

Iain ChalmersIain Chalmers praktiserade som läkare i Storbritannien och Palestina innan han blev hälso- och sjukvårdsforskare och chef för National Perinatal Epidemiology Unit. År 1992 grundade han det brittiska Cochrane-centret, där initiativet togs till att skapa det internationella forskarnätverket Cochrane Collaboration. Sedan 2003 har Iain Chalmers samordnat James Lind Initiative, som arbetar för bättre forskning som grund för bättre hälso- och sjukvård, särskilt genom att öka allmänhetens engagemang i forskningen. Han är samordnare för utvecklingsarbetet med Testing Treatments interactive och redaktör för James Lind Library.

Paul GlasziouPaul Glasziou är forskare och allmänläkare med särskilt intresse för glappet mellan det som forskningen visar och det som görs i vården. Hans arbetar med olika sätt att förbättra användningen av välgjord forskning i vården. Paul Glasziou är författare till flera böcker om användning av forskning som grund för beslut i vården, och var under många år redaktör för tidskriften Evidence-Based Medicine från British Medical Journal. Mellan 2003 och 2010 var han föreståndare för Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford. Sedan juli 2010 har han varit verksam vid Bond University, Queensland, Australien.